Manifestation mot sjukvårdskrisen och för en röd valseger!

***

Efter beskedet om extravalet i mars utvidgar vi manifestationen till att omfatta både kravet på en god sjukvård och arbetet för en röd valseger. Den 22 mars är valet tydligt – fortsatt kris och nedskärningar med de borgerliga, eller sjukvårdssatsningar och ett slut på vinstjakten i välfärden med Vänsterpartiet. 

***

 mitten av december kommer regionfullmäktige att fatta beslut om nästa års budget för den skånska sjukvården. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne gick till val på att öka resurserna till sjukvården genom att höja skatten. Nu väljer de att lämna skattesatsen oförändrad. Detta trots att det är uppenbart att det behövs mer resurser i sjukvården. Skåne är den region som på kortast tid har skurit ner flest antal vårdplatser och sjukhuset i Malmö är särskilt hårt drabbat.

Ny majoritet, borgerlig budget

Det nya beskedet innebär att S och MP ansluter sig till de borgerliga partierna och Sverigedemokraternas ekonomiska politik som har inneburit en katastrof för sjukvården i Malmö de senaste åren. De mindre justeringar som man ändå föreslår kommer inte att kunna vända den långvariga krisen och är otillräckliga. Idag är Vänsterpartiet det enda partiet som står för förstärkt och långsiktig finansiering av sjukvården.

Kris på SUS Malmö

SUS varit överbelastat med stängda vårdplatser som konsekvens och en kvinnoklinik som inte har kunnat ge en god vård åt födande kvinnor, t.ex. har kvinnor fått föda hemma eller på väg hem på grund av platsbrist på kvinnokliniken i Malmö. Sjukvården i Malmö är i behov av en nystart, och det kräver en ny politik!

Vänsterpartiets förslag:

Vi kräver satsningar på att förbättra arbetsmiljön, anställ fler personal, höj de låga lönerna i vården och öppna fler vårdplatser nu. För att skapa en långsiktig finansiering föreslår Vänsterpartiet en skattehöjning med 60 öre.

En värdig sjukvård kräver mer resurser och en höjd skatt! Bryt med den borgerliga politiken och lev upp till vallöftena!

 

Lördag 6 december kl 13 vid Triangelstationen Norra (vid Johanneskyrkan).