Kom och snacka EU med Malin Björk!!

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk besöker Malmö och vi bjuder in till ett öppet möte!

Samtalet kommer att handla om det hon och Vänsterpartiet har lyckats med under mandatperioden, hoten vi står inför och viktiga frågor i EU-valet. En del av samtalet kommer också ägnas åt frågan om nationsgränser, en fråga som de olika vänsterpartierna i EU har olika uppfattning om. Vad borde ett progressivt vänsterparti ha för hållning i den frågan? Borde vänsterpartiet Malmö driva för en förändring av Vänsterpartiets politik på området?

Malin Björk är sedan valet 2014 Vänsterpartiets EU-parlamentariker. Hon är ledamot i parlamentets jämställdhetsutskott och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Viktiga frågor för henne i i EU-parlamentet har varit feminism, flyktingpolitik och EU:s handelsavtal.

Mötet är öppet för alla och vi kommer preliminärt vara på ABF, spånehusvägen 47 i stora salen. Salen är tillgänglighetsanpassad.

Tid: 19.00-21.30

Välkomna!