Internationell Solidaritet: Palestina

Kampen mot ockupationen av Palestina har pågått länge och är minst lika viktig idag. Samtidigt som murbyggen och våldet mot det palestinska folket intensifieras är det allt tystare i Sverige om ockupationen. Solidariteten med Palestina är också en symbol för solidariteten med alla världens kämpande folk.

Vi erbjuder här en cirkel för dig som vill ha grunden kring Palestinakonflikten och vidare i cirkeln också diskutera visioner kring fred, demokrati och självbestämmande i framtiden.

Cirkelledare: Ahmed Samir

Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö

Varmt välkomna.