Grundcirkel i Ekomarxism

I studiecirkeln stiftar vi bekantskap med det ekomarxistiska teoribildningen. Via en serie artiklar belyser vi centrala teman som syftar till att ge navigationspunkter att orientera sig kring för fortsatt lärande och grundad politisk handling. I ett öppet diskussionsformat hjälps vi åt att främst förstå det idémässiga innehållet och dess relevans för den överhängande klimatkrisen men också hur dessa tankar kan omsättas till konkret politik.

Studiecirkeln riktar sig till alla som är nyfikna på att lära sig mer och ingen tidigare kunskap krävs. Vi ses veckovis vid fyra till fem träffar då vi vid vardera tillfälle avhandlar en artikel. Föreläsningar i videoformat eller poddar kan tillkomma som komplement. Längden på artiklarna varierar mellan 10-20 sidor, men vi läser efter förmåga och tid och är varmt välkommen att delta i diskussionen oavsett hur påläst man är. Vi som tagit initiativ till studiecirkeln har inga specialkunskaper i ämnet men ett stort intresse av att lära tillsammans genom diskussion.

Vi ses 4 gånger med start 8 maj.

Tid: 18.00- 20.00

Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, 214 33 Malmö