Fackliga utskottets årsmöte 2020

Du är välkommen till årsmöte med fackliga utskottet i Vänsterpartiet Malmö. Styrelsens förslag till dagordning för mötet och verksamhetsberättelse för det gångna året bifogas nedan. Verksamhetsplan kommer.

Vi kommer utöver årsmötesförhandlingarna få en hälsning från Chile från Carlos González och rapport om den kommande avtalsrörelsen från Jeanette Stojic som sitter i IF Metalls avtalsdelegation.

Anmäl gärna att du kommer så vi kan beräkna fika till patrik.strand@vansterpartiet.se. Nomineringar skickas till valberedningen: morgan.svensson@vansterpartiet.se eller lindasvensson17@hotmail.com.

Fackliga utskottet är ett öppet utskott i Vänsterpartiet Malmö. Alla medlemmar i Vänsterpartiet Malmö kan engagera sig i fackliga utskottet och delta på utskottets möte. Partiföreningens vanliga årsmöte hittar du på en separat sida.

Förslag till dagordning

1) Mötets öppnande 2) Mötesformalia a. Val av mötesordförande b. Val av mötessekreterare c. Val av justerare (2 st) d. Val av rösträknare (2 st) e. Val av redaktionskommitté, samt beslut om vilka uttalanden som ska antas f. Fastställande av nomineringsstopp 3) Årsmötets behöriga utlysande 4) Fastställande av dagordningen 5) Fastställande av röstlängden 6) Verksamhetsberättelsen för 2019 7) Val: a. Ordförande för Fackliga utskottet Vänsterpartiet Malmö b. Styrelseledamöter för Fackliga utskottet Vänsterpartiet Malmö c. Val av valberedning 8) Verksamhetsplan 2020 9) Rapport om avtalsrörelsen av Jeanette Stojic 10) Inför kongressen a/ Kongressmotioner b/ Kongressval 11) Uttalanden 12) Vänsterpartiets fackliga Vänsterskola 13) Övrigt 14) Mötets avslutande

 

Dag: Söndag 19 jan

Tid: kl. 14.00 – 17. 00

Plats: ABF Mosaiken, Porslinsgatan 3, Malmö