Fackliga utskottets årsmöte 2/3

Kallelse till fackliga utskottets årsmöte

Du är välkommen till årsmöte med fackliga utskottet i Vänsterpartiet Malmö. Styrelsens förslag till dagordning för mötet och verksamhetsberättelse för det gångna året bifogas med det här utskicket tillsammans med förslaget till Verksamhetsplan. Valberedningen förslag skickas ut med nästa utskick efter nyår.

 

Anmäl gärna att du kommer till: patrik.strand@vansterpartiet.se


Datum: tisdag den 2 mars 2021

Tid: Klockan 18:30

Plats: Zoom, för att delta på mötet går man in på: https://us02web.zoom.us/j/85966152083

 


 

Inbjuden gäst: Ali Esbati

Vänsterpartiet står som ni säkert vet fast vid vår uppfattning om att vi behöver mer anställningstrygghet, inte mindre. Särskilt inbjuden gäst på mötet blir vår riksdagsman Ali Esbati som har ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Ali kommer att tala om partiets strategi för hur vi nu går vidare i LAS frågan. Fackligt aktiva kommer komplettera med vad som händer inom de olika förbunden.

 

 


 

Nomineringar skickas till valberedningen: lindasvensson17@hotmail.com eller morgan.svensson@vansterpartiet.se

 

Kamratligen

 

Patrik Strand ordförande fackliga utskottet

Jeanette Stojic styrelseledamot

Ulrika Williamsson styrelseledamot

Susanne Björkenheim styrelseledamot

Kalle Eriksson styrelseledamot

Ulf Wendel styrelseledamot

Anton Flink styrelseledamot


 

Förslag till dagordning

 

1) Mötets öppnande

2) Mötesformalia

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av justerare (2 st)
  4. Val av rösträknare (2 st)
  5. Val av redaktionskommitté, samt beslut om vilka uttalanden som ska antas
  6. Fastställande av nomineringsstopp

 

3) Årsmötets behöriga utlysande

4) Fastställande av dagordningen

5) Fastställande av röstlängden

6) Verksamhetsberättelsen för 2020

7) Val:

  1. Ordförande för Fackliga utskottet Vänsterpartiet Malmö
  2. Styrelseledamöter för Fackliga utskottet Vänsterpartiet Malmö
  3. Val av valberedning

 

8) Verksamhetsplan 2021

9) Rapport om

a/ Avtalsrörelsen

b/ LAS kampanjen

c/ Vänsterpartiets kongress

10) Uttalande

11) Övrigt

12) Mötets avslutande