Fackliga utskottets årsmöte 9/2 2021

Kallelse till fackliga utskottets årsmöte tisdag den 9 februari 2021 klockan 18:30 på ABF:s hus Mosaiken, Porslinsgatan 3

 

Du är välkommen till årsmöte med fackliga utskottet i Vänsterpartiet Malmö. Styrelsens förslag till dagordning för mötet och verksamhetsberättelse för det gångna året bifogas med det här utskicket tillsammans med förslaget till Verksamhetsplan. Valberedningen förslag skickas ut med nästa utskick efter nyår.

 

Anmäl gärna att du kommer så vi kan beräkna fika till: patrik.strand@vansterpartiet.se

 

Nomineringar skickas till valberedningen: lindasvensson17@hotmail.com eller morgan.svensson@vansterpartiet.se

 

Kamratligen

 

Patrik Strand ordförande fackliga utskottet

Jeanette Stojic styrelseledamot

Ulrika Williamsson styrelseledamot

Susanne Björkenheim styrelseledamot

Kalle Eriksson styrelseledamot

Ulf Wendel styrelseledamot

Anton Flink styrelseledamot

 

Förslag till dagordning

 

1) Mötets öppnande

 

2) Mötesformalia

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av justerare (2 st)
  4. Val av rösträknare (2 st)
  5. Val av redaktionskommitté, samt beslut om vilka uttalanden som ska antas
  6. Fastställande av nomineringsstopp

 

3) Årsmötets behöriga utlysande

 

4) Fastställande av dagordningen

 

5) Fastställande av röstlängden

 

6) Verksamhetsberättelsen för 2020

 

7) Val:

  1. Ordförande för Fackliga utskottet Vänsterpartiet Malmö
  2. Styrelseledamöter för Fackliga utskottet Vänsterpartiet Malmö
  3. Val av valberedning

 

8) Verksamhetsplan 2021

 

9) Rapport om

a/ Avtalsrörelsen

b/ LAS kampanjen

c/ Vänsterpartiets kongress

 

10) Uttalande

 

11) Övrigt

 

12) Mötets avslutande