FACKLIG HELDAGSKONFERENS lördag 30/11

FACKLIG HELDAGSKONFERENS  lördag 30 november
Arbetsplatsarbetet har alltid varit viktigt för partiet. Det visar vi vänsterpartister genom att vara fackligt aktiva där vi arbetar och ta vårt ansvar för att stärka fackföreningarna som kamporganisation. Men fackföreningsrörelsens medlemmar och frågor har också en självklar och framstående position i Vänsterpartiet. Vi är idag det enda parti i riksdagen som tar strid för en verklig arbetarpolitik!
Välkommen till en dag där vi går igenom grunderna i partiets fackligt politiska arbete och talar om det aktuella politiska läget. Hur går vi vidare i kampen mot regeringens fackföreningsfientliga politik? En politik som idag öppet hotar såväl Lagen om anställningstrygghet (LAS) och som våra kollektivavtal. Kom och diskutera! Kursen är öppen för alla medlemmar och sympatisörer vi och bjuder på lunch och fika!
Tid: Lördagen 30 november klockan 9:00-15:00
Plats: ABF:s hus Mosaiken, Porslinsgatan 3 Malmö
Föranmälan: onsdag 27/10 till zetk.in eller till patrik.strand@vansterpartiet.se för att vi skall kunna beräkna mat till alla.
Välkomna!

Program

  • 9:00 Vänsterpartiet och facket Facket och partiet är arbetarrörelsens två ben. Inget socialistiskt parti har någon gång blivit starkt utan en stark fackföreningsrörelse och tvärtom. En ideologisk och historisk genomgång av de segrar vi vunnit och den kamp vi har framför oss med försvaret av LAS, sextimmars arbetsdag och för trygga jobb. Inledare: Kalle Eriksson och Patrik Strand Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott.
  • 10:00 Den svenska modellen och hotet mot kollektivavtalen En genomgång av den svenska modellen där arbetsgivare fack och arbetsgivare fritt förhandlar om villkoren på arbetsmarknaden. Hur fungerar ett kollektivavtal och varför är det viktigt att försvara rätten till avtal för alla? Vilka är det som hotar avtalen och varför? Vilka frågor blir viktiga under avtalsrörelsen 2020? Inledare: Mårten Pavlov som är ordförande SEKO Post Syd.
  • 11:00 Arbetsplatskamp – Reno konflikten En allt större del av arbetsmarknaden består av oseriösa arbetsgivare som konkurrerar genom att inte ha schyssta villkor för sina anställda. Transport branschen har under lång tid varit hårt drabbad. Ett exempel på det är när sophanteringen lades ut på ett företaget RENO som vunnit anbudet genom att dumpa av löner och anställningsvillkor. Hur kan man jobba för att möta den här utvecklingen? Inledare: Bert Johansson Regionalt skyddsombud inom Transport avdelning 12.
  • 12:00 Lunch
  • 13:00 Undersköterskeupproret och kampen för bättre villkor i äldreomsorgen Arbetsmiljön har blivit allt mer ohållbar för inom äldreomsorgen och sjukvården. Bakgrunden är att behoven av vård och blir allt större men resurserna blir mindre. De politiskt ansvariga för verksamheten prioriterar hellre låg skatt än fungerande välfärd. Därför har ett antal undersköterskor aktiva inom Kommunal startat ett riksomfattande uppror. Inledare: Mia Christensen som är undersköterska och aktiv i Vänsterpartiet i Skurup.
  • 14:00 Facklig organisering De otrygga anställningsvillkoren på arbetsmarknaden är ett resultat av en medveten borgerlig politik som syftar till försvaga fackföreningarna. Hur vänder vi den utvecklingen? Varför är det viktigt med starka fackföreningar med hög organisationsgrad? Inledare: Miranda Borgkvist som jobbar för Vänsterpartiet Malmö och har en bakgrund som aktiv i Handels.
  • 15:00 Avslutning