Facklig-politisk vänsterskola 19/10 Föreläsning 1: Kvinnors fackliga organisering visade vägen

Välkommen att ansöka till Facklig-politisk vänsterskola säsong två! 

 

Under hösten 2021 drar Vänsterpartiet i gång det andra läsåret i våran facklig-politiska studiesatsning, Facklig-politisk vänsterskola. Målgruppen är DU som är fackligt engagerad eller som är intresserad av att bli engagerad . Vänsterskolan kommer anordnas över hela landet i Vänsterpartiets alla distrikt och syftet är att stärka den fackliga kampen.

Studierna börjar i oktober och pågår fram till mars 2022 i en takt av ett möte per månad (6 tillfällen totalt). Skolan äger rum i studiecirkelform.

Du som deltar kommer att kallas till möten som läggs upp på följande vis: vi börjar med att tillsammans ta del av en föreläsning, och därefter diskuterar vi i gruppen utifrån gemensamma frågeställningar. Till detta kan tillkomma särskilda, frivilliga arbetsuppgifter inför mötena, som syftar till att ytterligare öka kunskaperna och engagemanget.

Innehållet i facklig-politisk vänsterskola utgörs av en bredd av frågor som kommer att ge er som deltar insikter i det fackliga engagemangets historia, kunskaper i ett antal högaktuella facklig-politiska frågor, samt i metoder för facklig organisering, medlemsrekrytering och opinionsbildning.

Skolan riktar sig både till erfarna och nyare medlemmar, eller till dig som är sympatisör och gillar tanken på att gå en utbildning tillsammans med fackliga vänsterpartister utbudet är format för att tillfredsställa olika kunskapsnivåer (det krävs inga förkunskaper).

I Vänsterpartiet Malmö kommer Facklig-politisk vänsterskola att anordnas på ABF:s hus mosaiken på Porslinsgatan 3 i Malmö på följande datum:

  • Föreläsning 1: Kvinnors fackliga organisering visade vägen Tisdag 19 oktober kl:18:30-20:30 
  • Föreläsning 2: Arbetets mening – arbetets frigörelse? Tisdag 16 november kl:18:30-20:30 
  • Föreläsning 3: Facklig kamp och klimatkamp? Tisdag 7 december kl:18:30-20:30 
  • Föreläsning 4: Opinionsbildning på arbetsplatsen Tisdag 18 januari kl:18:30-20:30 
  • Föreläsning 5: Inför valet 2022 – kampen om arbetarväljarna Tisdag 15 februari kl:18:30-20:30 
  • Föreläsning 6: Proletarisering av medelklassyrken och fackliga strategi Tisdag 15 mars kl:18:30-20:30 

 

Läs mer om de olika föreläsningarna i foldern som bifogas som bilaga!

För att anmäla ditt intresse för att delta i Facklig-politisk, kontakta mig på: patrik.strand@vansterpartiet.se senast 11 oktober och ange även vilket fackförbund du tillhör.

 

Med vänlig hälsning

Patrik Strand

Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott