EU:s hot mot kollektivavtalen 14 maj

EU:s hot mot kollektivavtalen 14 maj

EU står på en nyliberal grund i sin grundlag. På EU:s inre marknad är alltid kapitalets fria rörlighet överordnat fackliga rättigheter och social trygghet.

Resultatet är en cynisk lönedumpningen där många utnyttjas till löner det inte går att leva på.

Arbetare ställs mot arbetare.

Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiskt ansvarige och Tommy Jonsson, ombudsman med ansvar för internationella frågor på

Transportarbetarförbundet talar om vad vi kan göra för att försvara kollektivavtalen.

Alla medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna!

Tid och plats: Tisdagen den 14 maj klockan 18:30 Mosaiken,

Porslinsgatan 3.