1a Maj 2021: Gemensam workshop för idégenerering 24/1

Då Corona påverkar våra möjligheter att fira 1a maj med de majtåg, manifestationer och andra festligheter som vi är vana vid. Runt om i landet tvingas partiföreningar, stora som små, att finna nya sätt att uppmärksamma dagen. Men Corona innebär också, med ökad digitalisering av aktivism, att den geografiska uppdelningen luckras upp – och med det följer möjligheten till digitala samarbeten över hela landet.

Vänsterpartiet Malmös 1a Maj-kommitté bjuder in till en workshop där vi tillsammans brainstormar fram nya idéer till digitala kampanjer och aktiviteter. Vårt mål är att alla deltagare ska lämna mötet med en lista på nya idéer. Om deltagarna sedan väljer att gå vidare med någon eller några av idéerna, så får de också med sig en lista på kamrater runt om i landet som är intresserade av att samarbeta kring samma idéer.

Mötet kommer att hållas digitalt, och är öppet för alla Vänsterpartiets medlemmar.

 

Datum: 24 Januari

Tid: 13.00-15.30

Plats: Zoom

Anmälan:  Anmäl dig genom att klicka här klicka sedan på ”register” och fyll i namn och email.

 

Varmt välkomna! Vänsterpartiet Malmö 1a Maj-kommitté