Bostadsutskottets möte

Vi träffas för att diskutera  ”Hemlöshetsgruppen” och Malmö Stads remiss om hemlöshet.
tisdag 6 augusti kl
Tid: 18.30 -21.00
Plats:  Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö
Varmt välkomna!