Bostad: Rättighet eller handelsvara

Det sägs att bostad ska vara en rättighet men både hemlöshet och bostadslöshet ökar idag i Sverige. Går det att bygga billiga bostäder för alla? Vilka intressen finns det som gör att sådana bostäder inte byggs? På vilka sätt hänger bostadsfrågan ihop med miljö, segregation, rasism, klassamhälle och kön? Vilka visioner har vänstern om framtidens städer?

Under fyra träffar samlas vi för att prata om den kanske mest grundläggande frågan i våra liv, bostad, och hur kampen för rätten till bostad hänger ihop med andra kamper.

Vad är allmännyttan till för?

Om inte allmännyttan är tillgänglig för dem som har det sämre ställt, var ska de då bo? Sedan 2011 drivs de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen enligt affärsmässiga principer. Men, allmännyttan har också ett lagstadgat uppdrag även fortsatt stå för ”goda bostäder för alla”. Utan förändringar står den svenska bostadspolitiken inför en återvändsgränd. Vi utgår från Martin Grander, Malmö Universitet, forskning och rapporter.

Cirkelledare: Vänsterpartiets bostadsutskott.

Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö