Bostad: Rättighet eller handelsvara

Det sägs att bostad ska vara en rättighet men både hemlöshet och bostadslöshet ökar idag i Sverige. Går det att bygga billiga bostäder för alla? Vilka intressen finns det som gör att sådana bostäder inte byggs? På vilka sätt hänger bostadsfrågan ihop med miljö, segregation, rasism, klassamhälle och kön? Vilka visioner har vänstern om framtidens städer?

Under fyra träffar samlas vi för att prata om den kanske mest grundläggande frågan i våra liv, bostad, och hur kampen för rätten till bostad hänger ihop med andra kamper.

Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik

På senare tid har Wiens bostadspolitik fått stor uppmärksamhet; ”Här får alla en billig hyresrätt”. Wienmodellen är en unik kombination av låga hyror och hög tillgång på lägenheter. Hur fungerar den? Är den hållbar? Kan modellen inspirera oss i Malmövänstern, för hela Sverige? Vår diskussion utgår från Arenagruppens rapport om Wienmodellen.

Cirkelledare: Vänsterpartiets bostadsutskott.

 

Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö