Besök från programkommissionen om nytt partiprogram

Hanna Cederin och Anders Neergaard från Programkommissionen kommer för att presentera det slutgiltiga förslaget till nytt partiprogram. Partiprogrammet är Vänsterpartiets viktigaste politiska dokument och det nuvarande programmet skrevs 2004. Det kommer finnas utrymme för frågor och en spänstig ideologisk och strategisk diskussion.

 

När: 14 januari 2020 kl 18:00-20:30

Var: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 B

 

Välkomna!