OBS: Inställt! Asylkommissionen: Kampen för kunskap och en humanistisk asylpolitik

Inställt på grund av covid-19.

 

Kom och lyssna på Anna Lundberg från Asylkommissionen när hon prata om hur en humanare asylpolitik kan se ut i Sverige.

Asylkommissionen har bildats av forskare och personer med omfattande kunskap om migration och asylsökandes liv och villkor i Sverige, med syfte att initiera en granskning som utgår från asylsökandes levda erfarenheter och perspektiv.

Bakgrunden till kommissionen är de återkommande rapporterna om en svår situation bland barn, unga och vuxna asylsökande, såsom oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, social exkludering och psykisk ohälsa.

Trots vittnesmål om brister i rättssäkerheten försvarar regeringen och många ansvariga inom kommuner och myndigheter hanteringen. Samtidigt har en del aktörer i kommunerna och inte minst i civilsamhället arbetat för att försöka motverka dessa destruktiva konsekvenser.

Dag: Söndag 5 april

Tid: kl. 17.30- 20.00

Plats: Poeten på hörnet, Södra förstadsgatan 65B, Malmö

Varmt Välkomna!

I samarbete med ABF

Tillgänglighet Poeten på hörnet har en liten trappa in i huset, det finns en ramp som vi kan ställa fram. Om du vill gå på en träff som är där, men inte kan gå i trappor, kontakta malmo@vansterpartiet eller 040-96 64 67 så kan vi flytta kursen till bättre lämpad lokal.