Årsmöte Vänsterpartiet Malmö 2022

Äntligen är det dags för Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2022! Detta är dagen då vi samlas (digitalt) för att diskutera och bestämma kursen för valåret och anta vilka som ska vara våra kandidater i årets kommunval. Varje medlem i Vänsterpartiet Malmö har samma rätt att delta, göra sin röst hörd och rösta på de förslag den vill. Tillsammans gör vi valet 2022 till Vänsterpartiets val!

Ambitionen med årsmötet 2022 är att så många medlemmar ska kunna delta, därför kommer Årsmötet 2022 att hållas digitalt. Detta i och med rådande smittspridning och de allmänna rekommendationerna att undvika trängsel samt för att kunna förhålla oss till eventuella ytterligare rekommendationer på ett hållbart sätt. Besluten kommer att tas via det digitala systemet suffra och support kommer att tillhandahållas. Dagordningen kommer att revideras för att bättre anpassas till en digital miljö.

I övrigt blir årsmötet som vanligt och vi kommer att lyssna på verksamhetsberättelser, debattera fram en verksamhetsplan för nästa verksamhetsår och fastställa listan med kandidater till kommunfullmäktige. Vi kommer dessutom anta förslag på listor till Malmös valkrets i region- och riksdagsvalet, vilket slutligen antas av Vänsterpartiet Skåne. Dessutom kommer vi att välja en valberedning, ledamöter till styrelsen och ordförande för partiföreningen.

V malmö qr

Handlingar kommer löpande!

 

Nominera

Tiden för att nominera en kamrat till  partiföreningsstyrelsen samt valberedningen 2022 har löpt ut.

Motionsstopp 

Tiden för att skicka in motioner till styrelsens förslag på verksamhetsplan samt allmänna motioner har löpt ut.

 

FÖRHANDSNOMINERING FÖR PARLAMENTATISKA UPPDRAG ÄR AVSLUTAD. 

Behöver du öva på zoom eller på omröstningsverktyget Suffra så har vi ett supportmötet 27/1 kl 18:30-20:00, länk till mötet hittar du här

 

Under årsmötet kommer vi att ha en teknisk genomgång och det kommer att finnas teknisk support tillgänglig online. Känner du dig osäker på tekniken så erbjuds även teknisk support på plats under själva årsmötet 29/1 för mer information kan du maila in till till malmo@vansterpatiet.se