Årsmöte 30/1 2021

30 januari är Vänsterpartiet Malmös årsmöte. På grund av COVID-pandemin kommer årsmötet att hållas digitalt och de som vill vara med på årsmötet kommer att behöva anmäla sig i förväg. Anmälan görs till malmo@vansterpartiet.se eller via zetkin.

Datum: 30 januari 2021

Tid:

  • Registrering sker kl 08:00
  • Mötet öppnar kl 09:00 med mötesteknisk genomgång

Anmälan: Maila din anmälan till malmo@vansterpartiet.se eller anmäl dig direkt i zetkin

Plats: Zoom

Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/87811583690


Handlingar inför årsmötet 


Röstningssystem

Vi kommer använda oss av röstsystemet Suffra när vi genomför våra val under mötet. Suffra används tillsammans med Zoom. Eftersom att båda kommer användas samtidigt så är det bra om du kan ha båda uppe på samma gång. Därför rekommenderar vi att du använder två skärmar.

Inför mötet kommer inloggningsuppgifter skickas till din e-post, se till att du har dessa tillgängliga när mötet börjar. Du loggar in med ditt lösenord och användarnamn. Om du förlorat dina inloggningsuppgifter kan du kontakta den tekniska supportgruppen. Kontaktuppgifter får du på e-post samtidigt med inloggningsuppgifterna. I början av mötet kommer vi att gå igenom hur Suffra fungerar och provrösta.

Manual till Suffra finns här.


 

Supportlokaler under årsmötet: 

Att använda sig av digitala verktyg kan upplevas svårt därför erbjuder vi dig en möjlighet till att få hjälp av oss på plats i våra lokaler. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och lokalerna är anpassade utifrån de restriktioner som gäller.

Sista dagen för att anmäla dig för att kunna få support under årsmötet är 27 Januari. Du anmäler dig via mail till malmo@vansterpartiet.se


Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar, vad du nominera hen till och en kort motivering till:

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

På årsmötet ska vi göra följande val: 

  • Ordförande
  • Styrelse
  • Revisorer
  • Valberedning

Beskrivning av uppdragen

Förhandsnomineringsstopp är den 3 Januari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 3 Januari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

 


 

Datum: 30 januari 2021

Tid:

  • Registrering sker kl 08:00
  • Mötet öppnar kl 09:00 med mötesteknisk genomgång

Anmälan: Maila din anmälan till malmo@vansterpartiet.se eller anmäl dig direkt i zetkin

Plats: Zoom

Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/87811583690

 

Varmt välkomna!