Antirasistiska Utskottet pratar LSS – 10/12

LSS är en rättighetslagstiftning som ska möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att leva ett jämställt liv. Frågan om LSS och specifikt personlig assistans har kraftigt debatterats i media, främst utifrån ett liberalt perspektiv. I takt med att rättigheter urholkas ställs ofta LSS mot exempelvis rätten till asyl, något som vi ser spär på rasismen. Vänsterpartiets politik handlar inte om att ställa utsatta grupper mot varandra.
Syftet med samtalet är att ge en inblick i vad som händer lokalt i Malmö såväl som på riksplanet och att vi gemensamt diskuterar hur vi driver frågan framåt utifrån ett socialistiskt perspektiv.
Vi på Antirasistiska Utskottet bjuder därför in till ett digitalt panelsamtal den 10 december 2020, kl 19-21. Samtalet inleds med en kort presentation av LSS-lagen som hålls av Patricia Escalante, LSS-jurist, därefter diskuterar vi de politiska utmaningarna som vi står inför.
I panelen deltar:
  • Maj Karlsson – Riksdagsledamot i Vänsterpartiet – Socialpolitisk talesperson
  • Emma-Lina Johansson – Kommunalråd i Malmö Stad
  • Carin Gustafson – ledamot i Funktionsstödsnämnden Malmö Stad
  • Hodan Omar – Lärare i särskolan, Malmö Stad
Moderator: Patricia Escalante, LSS-jurist.

Anmälan: Anmäl att du vill delta genom att maila till mejl: patesc80@gmail.com

 

Hur deltar jag? Då det är ett digitalt samtal så kommer det ske via Zoom, länk till samtalet kommer skickas ut när du har anmält dig.

Datum: 10 december
Tid: 18:00-21:00

 

Välkomna!