Anti-svart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

Kom och lyssna på Sima Wolgast när hon pratar om Anti-svart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden.

Strukturell diskriminering utifrån hudfärg berör idag en omfattande del av befolkningen och skapar personligt trauma för de drabbade. Det går att se en tydlig koppling mellan inkomst och hudfärg. Resultatet av detta förtryck är slöseri av resurser och kompetens samt skapar ett hot mot den sociala sammanhållningen.

Givetvis blir det göttig fika på plats!

Dag: Söndag 17 maj

Tid: kl. 17.30 – 20.00

Plats: Poeten på hörnet, Södra förstadsgatan 65B, Malmö

Varmt Välkomna!

I samarbete med ABF

Tillgänglighet Poeten på hörnet har en liten trappa in i huset, det finns en ramp som vi kan ställa fram. Om du vill gå på en träff som är där, men inte kan gå i trappor, kontakta malmo@vansterpartiet eller 040-96 64 67 så kan vi flytta kursen till bättre lämpad lokal.