8 Mars 2019

Kom på Internationella kvinnodagen – Vinn framtiden med oss!

Den feministiska kampen behövs mer än någonsin. I Europa och världen vinner rasistiska högerpartier mark. Aborträtten hotas, EU militariseras och kvinnors kroppar säljs på marknad genom surrogatmödraskap och prostitution. I Sverige går vapenexporten på högvarv samtidigt som gränserna hålls stängda för de som flyr från krig. Kvinnor tvingas fortfarande ta största ansvaret för hem och barn, har lägre löner och sämre arbetsvillkor. Åtta män äger mer än halva världens befolkning, de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.

Bortom orättvisorna finns en verklighet som kan bli vår!

Den 8 mars hyllar vi kvinnors kamp över hela världen med en stor demonstration och härligt efterhäng på Inkonst i Malmö.

Vi samlas klockan 17:00 på Gustav Adolfs Torg och demonstrerar tillsammans till Möllevångstorget.

Dörrarna till Inkonst öppnas kl 19.00

Årets paroll är: Internationell solidaritet Feminister världen över, förena er!

Varmt välkomna!!