Facklig-politisk vänsterskola! – 25/11

Med start i februari 2020 organiserar vänsterpartiet en facklig-politisk vänsterskola för dig som är medlem i vänsterpartiet och fackligt förtroendevald och/eller engagerad på din arbetsplats.

Du som deltar i den facklig-politiska vänsterskolan kommer att få insikter i både historia samt i viktiga aktuella facklig-politiska frågor. Du kommer också att få lära dig det senaste inom moderna fackliga organisationsmetoder samt om hur opinionsbildning utifrån ett löntagarperspektiv fungerar. Skolan äger rum i form av lokala studiecirklar där deltagarna får ta del av gemensamma webbaserade föreläsningar. Därefter diskuterar vi innehållet tillsammans och lär av varandra. Diskussionerna understöds av lokala studieledare.

Med start i februari 2020 organiserar vänsterpartiet en facklig-politisk vänsterskola för dig som är medlem i vänsterpartiet och fackligt förtroendevald och/eller engagerad på din arbetsplats.

Du som deltar i den facklig-politiska vänsterskolan kommer att få insikter i både historia samt i viktiga aktuella facklig-politiska frågor. Du kommer också att få lära dig det senaste inom moderna fackliga organisationsmetoder samt om hur opinionsbildning utifrån ett löntagarperspektiv fungerar. Skolan äger rum i form av lokala studiecirklar där deltagarna får ta del av gemensamma webbaserade föreläsningar. Därefter diskuterar vi innehållet tillsammans och lär av varandra. Diskussionerna understöds av lokala studieledare. Program för den fackliga vänsterskolan under hösten 2020

.14 oktober: Hur bildar vi opinion för löntagarperspektivet? Hur kan vi lokalt bidra till opinionsbildningen via exempelvis fackförbundspress och sociala medier för att stärka löntagarperspektivet utifrån vart vi själva finns och verkar? Och hur tar vi knepiga diskussioner i fikarummet?

 

.25 november: Rekryterings- och organiseringsmetoder Hur bygger vi en starkare fackföreningsrörelse och ett större vänsterparti? Här får vi ta del av nya erfarenheter av facklig organisering och medlemsrekrytering i de nordiska länderna: Vilka fackliga organiseringsmetoder fungerar? Och hur kan vi omsätta framgångsrika erfarenheter för att stärka det lokala facket? Hur hänger det ihop med byggandet av ett starkare vänsterparti.

 

I samarbete med ABF

Datumen och tiden är preliminär. Vill du delta i skolan?

Anmäl intresse till patrik.strand@vansterpartiet.se senast fredagen 10 januari.

Välkomna!