Antirasistiska utskottet

Dags att krossa rasismen? Det tycker vi också!

Vi samlas därför i antirasistiska utskottet för att diskutera strategier, event och manifestationer i syfte att kämpa för ett fördomsfritt samhälle och bekämpa diskriminering och förtryck.

Antirasistiska utskottet träffas i regel andra söndagen i månaden. Inbokade möten under våren är:

  • Söndagen den 9/2, kl. 16.00: tema – antirasism, segregation och skolan med Lisa Stolpe
  • Söndagen den 8/3, kl. 16.00: tema – aktivism och framtidskommissionen
  • Söndagen den 12/4, kl. 16.00
  • Söndagen den 10/5, kl. 16.00
  • Söndagen den 14/6, kl. 16.0e

Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö

För mer information kontakta: Anders Neergaard neergaard.anders@gmail.com

Fika finns såklart på plats!

Varmt välkomna!

I samarbete med ABF

Tillgänglighet Vänsterns hus har en liten trappa in i huset, samt en trappa till rummen på ovanvåningen. Om du vill gå på en träff som är där, men inte kan gå i trappor, kontakta malmo@vansterpartiet eller 040-96 64 67 så kan vi flytta kursen till bättre lämpad lokal.