1 maj i Malmö 2019 – Riktigt vänster – för klimatet, välfärden, strejkrätten

 Fira 1 maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster under parollen: Riktig vänster – för klimatet, välfärden, strejkrätten.
Huvudtalare är Malin Björk, EU-parlamentariker och toppnamn på Vänsterpartiets EU-lista.

Samling Möllevångstorget kl 11:00

BYT SYSTEM  – INTE KLIMAT Fler naturkatastrofer, torka och värmeböljor. Klimatförändringens konsekvenser hotar både människor, djur och samhällen. Det behövs omfattande samhällsförändringar för att mildra konsekvenserna, och det är bråttom. Det finns en stark folkrörelse för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle – men motståndarna är mäktiga för att de tjänar pengar på dagens system.

VÄLFÄRD ISTÄLLET FÖR SKATTESÄNKNINGAR FÖR DE RIKA I Löfvens nya regering skräddarsys politiken för de rika, för de stora företagen och för bankerna. Vi vill någonting annat. För oss i Vänsterpartiet går strävan efter jämlikhet som en röd tråd genom allt vi gör. En politik från vänster skulle innebära ett stopp för vinster i välfärden, satsning på bättre arbetsmiljö och fler kollegor för de som arbetar inom förskola, skola, sjukvård och omsorg. Pensionssystemet skulle behöva göras om i grunden. Nu är också tiden för att ta det första rejäla steget mot sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

FÖRSVARA STREJKRÄTTEN Regeringens förslag om att inskränka strejkrätten är en riktigt dålig idé. Vänsterpartiet säger därför högt och tydligt: Rör inte strejkrätten! Släng förslaget om en försämrad strejkrätt i papperskorgen! Vi behöver stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.

Huvudtalare: [uppdateras löpande] MALIN BJÖRK – EU-parlamentariker och toppnamn på Vänsterpartiets EU-lista MEJA COHEN TILLBERG – Ordförande för Ung Vänster Skåne

Musik: Al-Ashiqeen  – Dom har kallats Palestinas The Beatles. Numera är de baserade i Skåne och spelar på Malmövänsterns 1 maj.

Övrigt: BARNKALAS med hoppborg, barnteater, lekar och mycket mer. Redan på Möllevångstorget kan alla barn bli ansiktsmålade och få en ballong. MATSERVERINGAR och informationsbord i Slottsparken. Frukostkiosk och plakatverkstad på Möllevångstorget.

Är du behov av teckenspråkstolk? Vänligen kontakta malmo@vansterpartiet.se i förväg.

Arrangemanget genomförs i samarbete med ABF Malmö
***
1 MAY IN MALMÖ:

Celebrate 1 May with Vänsterpartiet (The Left Party) and Ung Vänster (Young Left) under the banner: Real Left – for climate, welfare, the right to strike. Key speaker: Malin Björk, EU parliamentarian and top name on The Left Party’s EU-list. ✪✪✪ Assembling at Möllevångstorget kl 11:00 ✪✪✪

SYSTEM CHANGE – NOT CLIMATE CHANGE More natural catastrophes, drought and heatwaves. The consequences of climate change are threatening humans, animals and our society. A complete overhaul of the system is needed to alleviate the consequences, and it’s urgent. There is strong support among the population for adaption to a long-term sustainable society. But opposition to this is strong amongst those who are earning wealth from the system as it is.

WELFARE INSTEAD OF TAX CUTS FOR THE RICH Löfvens new government is tailoring policies for the rich, for big companies and the banks. We want something else. For The Left Party, the struggle for equality is present in everything we do. Left politics would mean an end to profiteering from welfare, investment in better conditions and extra staff for those working in nurseries and schools, health services and elderly care. The pensions system needs to be changed completely. And now is the time for a first step towards a 6-hour working day, with protected wages.

DEFEND THE RIGHT TO STRIKE The governmEnt’s proposal to limit the right to strike is a terrible idea. The Left Party says loud and clear: Hands off the right to strike, throw this proposal in the bin! We need to strengthen workers’ position in today’s labour market, not attack one of the founding pillars of free and well-organised working life. KEY SPEAKERS: [Event is updated continuously] MALIN BJÖRK – Malin Björk, EU-parliamentarian and top name on The Left Party’s EU-list. MEJA COHEN TILLBERG – Chairperson, Young Left Skåne

Music: Al-Ashiqeen – They have been called Palestine’s The Beatles. Now based in Skåne and playing at Malmö Left Party’s 1 May celebrations.

Also: CHILDREN’S PARTY with bouncy castle, theatre, games and much more. Already at Möllevångstorget, children can enjoy free face-painting and balloons. 🎈

GOOD FOOD and information stalls in Slottsparken. Breakfast kiosk and placard-making at Möllevångstorget.

DO you need sign language interpretation? Please contact malmo@vansterpartiet.se in advance.