Folkviljan är Vänsterpartiet Malmös medlemstidning som utkommer med 7 nummer per år. Vill du ha tidningen hem i brevlådan? Skicka namn, adress, e-post och telefonnummer till folkviljan@vmalmo.se.

Här du läsa alla nummer av tidningen: Tidigare nummer av Folkviljan