EU-valet handlar om höger mot vänster, och det är en fråga om demokrati.

EU räddar banker – vi räddar välfärden

EU har gjort allt för att rädda de spekulerande storbankerna. De har pumpat in hundratals miljarder i bankerna samtidigt som de krävt nedskärningar i EU-länderna – inte minst de länder som drabbats hårdast av eurokrisen. Privatiseringarna sveper fram och EU kräver att det gemensamt ägda ska säljas ut. Offentliga företag och verksamheter är till salu. Grekland är till salu. Italien är till salu.

EU:s politik skapar klyftor och massarbetslöshet. 26 miljoner är arbetslösa och var fjärde ung är utan arbete. Tjugofem procent av medborgarna uppskattas leva på gränsen till fattigdom och självmorden har mångdubblats.

Samtidigt förhandlar EU med USA om ett nytt frihandelsavtal – TTIP. Förslaget ger företag rätt att stämma stater som genom demokratiska beslut försvårar eller skadar deras affärsverksamhet. Exempelvis skulle det amerikanska riskkapitalbolaget KKR som är delägare i Vardaga (tidigare Carema) kunna stämma den svenska staten när vi sätter stopp för vinstintresset i välfärden.

Därför behövs nu en samlande vänster och massiva offentliga och samhällsnyttiga investeringar i infrastruktur, bostäder och grön energi, som skapar massor av nya jobb. Återuppbygg välfärden – fri från vinstintressen.

EU pressar löner – vi skapar schyssta villkor

EU tvingar eurokrisens länder att försämra arbetsrättslagstiftningen. Den politiken går hand i hand med ekonomiska åtstramningar. Arbetsrätten har blivit till salu. Det leder till att det blir lättare att avske­da arbetare och att fackföreningarna blir svagare.

Vi kräver att EU:s lagstift­ning ändras så att arbetsrätten och fackliga rättigheter inte underordnas EU:s ekonomiska friheter. Fackliga rättigheter ska gå före marknadens frihet. Alla ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som gäller i det land där man arbetar. Rättvisa villkor måste gå före girighet.

Otrygga anställningar och diskriminering på arbetsmarknaden skapas när välfärden skärs ner. På så sätt leder EU:s politik till ökad rasism och splittring. Särskilt hårt drabbas kvinnorna som är de första att avskedas när välfärden slaktas. Fascistiska partier och kvinnohat växer av högerpolitik.

Regeringen Reinfeldts partier älskar EU-politiken och driver på den såväl i EU-parlamentet som i Sveriges riksdag. Socialdemokraterna röstar i 9 av 10 exakt likadant som de konservativa i EU-parlamentet. Välj ett oberoende vänsteralternativ som står för vänsterpolitik både i EU och i Sverige.

Vänsterpartiet försvarar arbetarna, arbetsrätten och fackföreningarna. Vi står på flyktingars sida och bekämpar fascismen. Vi är pådrivande i jämställdhetsfrågorna och en grön röst. Mot girigheten ställer vi solidaritet. I Sverige och i EU.  Genom att rösta i båda valen bekämpar vi högern både i Sverige och EU.

EU angriper kvinnors rättigheter – vi står upp för feminismen

Vänsterpartiet har drivit de feministiska frågorna i EU sedan 1995. I början blev vi utskrattade när vi lyfte prostitutionsfrågan, men långsamt har vi flyttat fram positionerna.

De senaste fem åren har vi haft en unik position för att bedriva feministisk politik i EU. Som ordförande i jämställdhetshutskottet har Vänsterpartiet tagit initiativ för kvinnors rättigheter och drivit dem till omröstning i parlamentet. Tyvärr sätter EU:s konservativa majoritet ofta stopp där.

Svenska moderater och kristdemokrater fällde nyligen ett uttalande till stöd för sexuell hälsa och rättigheter genom utbildning, preventivmedel, icke-diskriminering och säkra aborter. Den typen av uttalanden och rapporter är inte juridiskt bindande, utan är en åsiktsyttring som kan skänka stöd till de rörelser i världen som kämpar för kvinnors rättigheter. Detta vägrar moderater och kristdemokrater ställa sig bakom.

Men det går att göra skillnad. Vänsterpartiets feministiska arbete ger utdelning. Nyligen antog EU-parlamentet ett uttalande till stöd för den svenska sexköpslagen. Alla som kämpar mot prostitution kan nu luta sig mot EU:s stöd för en lag som förbjuder sexköp, utan att kriminalisera de kvinnor som lever i prostitution.

Vi kommer att fortsätta vara en feministisk kraft i EU-parlamentet. Runtom i Europa tilltar vänstervindarna, och i år hoppas vi gå från ett mandat till två, eller tre. Med din röst kan du bidra till att vinden blåser upp till storm.

EU-motståndare behövs i Bryssel

Vänsterpartiet är EU-motståndare. Vi har genomskådat EU som det högerprojekt det är, med privatiseringar, nedrustning av den gemensamma välfärden och militarisering på agendan. När svenska folket röstade om medlemskap i EU drev vi kampanj för nej-sidan. Men ja-sidan vann.

Idag har EU alldeles för stor kontroll över svensk lagstiftning. EU tvingar på oss och andra medlemsländer privatiseringar och är dessutom en enorm byråkratisk apparat utan demokratisk kontroll. Vi vill omförhandla det svenska EU-medlemskapet eller helt lämna unionen, men så länge vi är med måste vi finnas med i Bryssel för att förhindra att mer makt försvinner dit.