Här finns alla enkla frågor och interpellationer som Vänsterpartiets representanter ställt i kommunfullmäktige. En enkel fråga är ett sätt att lyfta en viktig fråga till de som ansvarar inom den styrande minoriteten, en interpellation är en mer utförlig frågeställning.

2019

2018

2017

2016

2015