Här finns alla frågor och interpellationer som Vänsterpartiets representanter ställt i kommunfullmäktige. En fråga är ett sätt att lyfta en viktig fråga till en ansvarig inom den styrande minoriteten, en interpellation är en mer utförlig frågeställning där alla partier kan delta i debatten.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015