Det är hög tid att nominera inför årsmötet den 29 januari 2022.

Nästa år är det val och då ska vi välja vilka som ska vara våra parlamentariska representanter. Det gör vi på årsmötet som fastställer listorna inför valet med de vi vill ska representera oss.

Vi fastställer kommunfullmäktigelistan på årsmötet samt föreslår dem som ska stå på regionfullmäktige- och riksdagslistan (dessa listor beslutas av distriktets valkonferens). På årsmötet väljer vi även ordförande, styrelse samt andra organisatoriska val. Det är många som ska väljas så tveka inte att skicka alla dina förslag till valberedningen!

Mer information om tid och plats för årsmötet presenteras i medlemstidningen Folkviljan samt i kalendariet: Årsmöte 29 januari 2022.

Att representera Vänsterpartiet Malmö är ett ansvarsfullt uppdrag. Det är viktigt att hela partiföreningen är delaktig i processen fram till valen på årsmötet. Eftersom vi är en stor partiförening så känner valberedningen inte till alla medlemmar. Era nomineringar är därför viktiga för att få till de breda förslag vi vill ha, med god balans och representation gällande ålder, kön, bakgrund, kunskaper etc.

För att nominera mailar du följande info;

Har du frågor, undrar kring ett uppdrag eller processen går det bra att maila valberedningen.

På årsmötet ska vi göra följande val

 • Fastställa listan med kandidater till kommunfullmäktige
 • Föreslå kandidater till Regionfullmäktige och Riksdag (Malmö är en valkrets i riksdagsvalet och i regionvalet, distriktets valkonferens fastställer listorna).
 • Ordförande
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Två ledamöter och en ersättare till föreningen Vänsterns hus
 • Två ledamöter till Henry Lindbergs stiftelse
 • Styrelseordförande samt styrelseledamöter i Zetkin Foundation AB.
 • 44 ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens den 29 februari i Eslöv.

 

Förhandsnomineringsstopp är den 3 december. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 3 december, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar på samma sätt.

Val av valberedning bereds av styrelsen.

 

Valberedningen består av följande personer:

 • Kalle Eriksson
 • Amalia Bartholdsson
 • Lisa Claesson
 • Shifte Mosalli
 • Gunilla Ryd
 • Patrik Munthe (sammankallande)
 • Patricia Olsson Escalante
 • Hodan Omar
 • Hanna Gedin

Valberedningen nås på valberedningmalmo@vansterpartiet.se. Arbetsordning för valberedningen finns här.

**

Ledamot i kommunfullmäktige

Genom att stå på listan kan du bli invald i kommunfullmäktige i Malmö stad. Kommunfullmäktige har sedan år 1863 varit Malmö stads högsta beslutande politiska församling. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktige fattar bland annat beslut om;

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • kommunens budget
 • den kommunala skattesatsen.

 

Ledamot i regionfullmäktige

Genom att stå på listan kan du bli invald i regionfullmäktige i Region Skåne. Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat skattesats och budget. Här sitter 149 ledamöter som väljs direkt av dig som bor i Skåne.

 

Riksdagsledamot

Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ, och den viktigaste demokratiska församlingen i landet. Riksdagen debatterar, formulerar och beslutar om alla lagar i Sverige. Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti.

 

Styrelseledamot för Vänsterpartiet Malmö

Styrelsen arbetar kollektivt för att utveckla partiorganisationen och partiets lokala politik. Du ska vara beredd att ta ansvar för arbetet både under och mellan styrelsemötena.

Revisor

Som revisor granskar du räkenskaperna och verksamheten.

 

Ledamöter föreningen Vänsterns Hus

Som ledamot i styrelsen för föreningen Vänsterns Hus fattar beslut om förvaltningen av fastigheten på Nobelvägen 51.

 

Ledamöter i Henry Lindberg stiftelse

I Henry Lindbergs stiftelse delar man ut stipendier till aktiva medlemmar i arbetarrörelsen för utbildning eller forskning i syfte att stödja Vänsterpartiet och för att skapa ett socialistiskt samhälle.

 

Ledamot i Zetkin Foundation bolagsstyrelse

Som ledamot i denna styrelse är du med i arbetet för att utveckla och driva det digital verktyget Zetkin. Styrelsen fattar bland annat beslut om vilka prioriteringar som ska göras och besluta kring nya organisationer som vill använda Zetkin.

 

Ombud till Vänsterpartiet Skånes årskonferens

Vänsterpartiet Skånes årskonferens är partidistriktets högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut om verksamhetsplan och budget samt genomför val till ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.