Välkommen på årsmöte lördagen den 31 januari kl 0900

Vi lägger nu 2014 till handlingarna. Ett fantastiskt år för Vänsterpartiet Malmö – stora framgångar i valresultaten lokalt, regionalt och nationellt. En valrörelse utan motstycke med över 400 aktivisters insatser för att säkra valsegern. 1 maj slog återigen rekord med 5 000 deltagare och innan årets slut var vi 1 000 betalande medlemmar. Politiskt deltar vi i den kamp som förs utanför parlamenten men agerar också och driver på i de parlamentariska församlingarna. Det bådar gott för framtiden.

Som medlem är du kallad till årsmöte med Vänsterpartiet Malmö. Genom att delta är du med och beslutar över inriktningen för vår politik, vår verksamhet och vilka som skall företräda oss. Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna – men för att du ska ha rösträtt måste du ha betalat din medlemsavgift.

Årsmötet genomförs lördagen den 31 januari kl. 09:00 – 17:00 på Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10 i Malmö, och avslutas med en gemensam middag med lite kultur och mycket hjärta kl 18:00 – 22:00. Vi ordnar barnaktiviteter hela dagen.

Dokument inför årsmötet:

Diskussion kring EU-migranterna

Vänsterpartiet har under hösten och vintern arbetar kring frågan om EU-migranternas situation. På årsmötet gruppen som ansvarar för frågan att ansvara för att hålla en diskussion kring frågan. Som bakgrund presenteras här några texter som kan vara bra som underlag:

Anmälan till årsmötet

Ingen föranmälan behövs för årsmötet. Men det hjälper oss mycket om du senast den 26 januari vill föranmäla om du vill vara med eller inte både på själva mötet och middagen vi bjuder på.

Så här anmäler du dig:

  1. genom vårt digitala verktyg www.zetk.in
  2. genom ett mejl till malmo@vansterpartiet.se
  3. genom att ringa 040-96 64 67

Årsmötesval

På vårt årsmöte väljer vi årligen en styrelse, ordförande, revisorer och ny valberedning. Viktiga val vi genomför varje år.

Valberedningens förbereder förslag till dessa val och arbetet bygger bland annat på dina nomineringar och förslag. Nominera kan enskilda medlemmar, våra stadsdelsgrupper, våra utskott och arbetsgrupper göra.

Förhandsnomineringsstoppet är söndagen den 4 januari. Då ska dina nomineringar ha kommit in till valberedningens sammankallande patrik.strand@malmo.se eller 040-96 64 67. Styrelsen förbereder valet till valberedning. Nominera de kamrater du tycker ska sitta i valberedningen till malmo@vansterpartiet.se också senast den 4 januari.Förhandsnomineringsstoppet har gått ut. Det går att nominera hela vägen fram till mötet men valberedningen/styrelsen kommer inte ha möjlighet att förbereda valen.

Årsmöteshandlingarna skickas ut med interntidningen Folkviljan innan mötet – verksamhetsberättelse, motioner och motionssvar samt valberedningens förslag till de olika valen – så att du har det i din brevlåda senast den 23 januari.

Viktiga datum inför årsmötet

Onsdag 21 januari                                   Årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmar

Onsdag 21 januari                                   Valberedningens förslag offentliggörs

Måndag 26 januari                                Föranmälan till årsmötet och middagen

Lördag 31 januari                                   Vänsterpartiet Malmös årsmöte

Barnaktiviteter

Under hela dagen anordnar vi gemensamma barnaktiviteter för de små. För att kunna planera dessa är det viktigt att vi får in föranmälningar med vilka barn och hur gamla dem är, men givetvis är ni välkomna även om ni skulle ha glömt det.

Anmäl barn genom att mejla till malmo@vansterartiet.se eller ringa 040-96 64 67.