Vänstern i Malmö-redaktionen

Partiföreningens utåtriktade tidning heter Vänstern i Malmö. ViM-redaktionen planerar och producerar varje nummer tillsammans.

För information kontakta Busi Dimitriu på mail: busi.dimitriu@gmail.com