Vänstern i Malmö-redaktionen

Partiföreningens utåtriktade tidning heter Vänstern i Malmö. ViM-redaktionen planerar och producerar varje nummer tillsammans.

Ansvarig Olof Holmgren, olof.holmgren@malmo.se