Valberedningen

Valberedningen väljs på årsmötet och bereder alla val som genomförs.

Valberedningen väljs på årsmötet och bereder alla val som genomförs. Valberedningen består av:

Valberedningen

Ordinarie:

  • Hodan Omar
  • Rena Baledi
  • Patricia Olsson Escalante
  • Kalle Eriksson
  • Maria Persdotter
  • Gunnel Suneson
  • Amalia Bartholdson
  • Patrik Munthe

 

Valberedningen nås enklast på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.