Valberedningen

Valberedningen väljs på årsmötet och bereder alla val som genomförs.

Valberedningen väljs på årsmötet och bereder alla val som genomförs. Valberedningen består av:

Valberedningen

Ordinarie:

  • Kalle Eriksson
  • Linn Fristedt
  • Carlos González
  • Olof Holmgren
  • Anfal Mahdi
  • Hodan Omar
  • Maria Persdotter
  • Gunnel Suneson
  • Hanna Thomé

 

Valberedningen nås enklast på valberedningmalmo@vansterpartiet.se.