Bostadsutskottet

Du som är med i Vänsterpartiet är välkommen att delta så mycket du vill i vår grupp. Kom till våra träffar när det passar dig, och tag gärna med en kamrat. Du kan också hjälpa oss med utåtriktade aktiviteter. Under valåret 2018 behövs du mer än någonsin. Nu är det vår tur, som vi sa i demonstrationerna 1 maj.

Så funkar våra medlemsmöten

Vi träffas en gång i månaden, varje möte är förberett med ett politiskt tema och en inbjuden inledare. Vi lär av varandra, och vi träffas alltid första tisdagen i månaden på Vänstens Hus, Nobelvägen 51, kl 18.30.

Vi bjuder på kaffe, smör och bröd och pålägg, och håller på i cirka två timmar.

Vi sprider Vänsterpartiet i Malmö

Under valåret blir det mycket utåtriktat arbete med tidningsutdelande och flygblad runt om i Malmö, vår stad. Vi kommer bland annat att genomföra ”kaffe och politik”-möten på olika platser i stan med fokus på bostadsfrågor.

Bli uppdaterad och håll kontakten

Via våra e-postlistor informerar vi om aktuella medlemsträffar, möten i andra grupper, demonstrationer och valaktiviteter. Om du vill, veta mer, kontakta vår sammankallande Mats Billberg Johansson eller någon av oss andra nedan.

Alla är välkomna!

 

För information kontakta Love Rosén på: love.lofvin.rosen@gmail.com