Stadsdelsgrupp Södra Innerstaden

I Södra Innerstaden bor fler vänsterpartister än i någon annan del av Malmö. Stadsdelsgruppen har regelbundna möten och organiserar utåtriktade aktiviteter, föreläsningar och fester då och då under året.