Miljöutskottet

Miljö- och klimatpolitiskt intresserade möts i Miljöutskottet, som diskuterar politiken, arrangerar seminarier och debatter och sprider information om Vänsterpartiets politik på området.

För information kontakta Balthazar Mandahl Forsberg: balthazar.mandahl.forsberg@gmail.com