Miljöutskottet

Miljö- och klimatpolitiskt intresserade möts i Miljöutskottet, som diskuterar politiken, arrangerar seminarier och debatter och sprider information om Vänsterpartiets politik på området.

För information kontakta Tobias Petersson på mail: petersson_tobias@hotmail.com