Medlems- och studiegruppen

Vänsterpartiet Malmö växer hela tiden. Medlems- och studiegruppens uppgift är att se till att alla nya medlemmar välkomnas på bästa sätt. Möten och studiecirklar för nya är gruppens ansvar, men även andra initiativ som kan bidra till att fler nya känner sig välkomna och hittar sin uppgift.  Vi ser till att alla medlemmar har möjligheten att förkovra sig inom alla möjliga kunskapsområden. Partipolitiken, marxism, ren energi eller revolutionära kvinnor genom historien – oavsett ämne så är det studieutskottet som fixar studiecirkeln eller föreläsningen.

För mer information kontakta Anders Andersson på mail: anders.g.andersson@malmo.se