Internationella utskottet

Utskottet arbetar med frågor som rör internationell politik och solidaritet. Välkommen på ett möte, eller hör av dig med eventuella frågor.