Folkviljan-redaktionen

Folkviljan är Vänsterpartiet Malmös medlemstidning som kommer ut med 6 nummer per år. Namnet Folkviljan kommer från tidningen med samma namn som August Palm, socialismens pionjär i Sverige, startade år 1882 när han kom till Malmö från kontinenten. Vår medlemstidning ser helt annorlunda ut än August Palms publikation, men ambitionen att upplysa och sprida socialismens idéer kvarstår. Tidningen skickas ut till över 2000 personer (tillsammans med vår distriktistidning) och har alltså en upplaga i paritet med många väletablerade publikationer.

Redaktionsarbetet

I redaktionen sker arbetet med tidningen kollektivt. Varje nummer planeras och produceras tillsammans i redaktionen. Vanligtvis har redaktionen 1 möte i månaden där vi stämmer av arbetet och planerar kommande nummer. Varje nummer brukar kretsa kring ett tema som kan vara mer generellt (tex “jämlikhet” eller “klimatkamp”) eller mer knutet till en specifik händelse (tex inför stora arrangemang eller möten).

Hur fungerar det?

I redaktionen arbetar dels de som tycker att det är roligt att skriva journalistiskt men också andra: fotografer, korrläsare, de som arbetar mer som redaktörer samt andra som organiserar allt runtomkring. Att göra en tidning är ett inspirerande och kreativt hantverk som dessutom är väldigt lärorikt. Vi välkomnar alltid nya människor som vill vara med att göra vår medlemstidning.

Kom med i Folkviljanredaktionen!

Om du är intresserad kommer du enklast i kontakt med redaktionen genom att maila till folkviljan@vmalmo.se. Du är också välkommen på ett av våra redaktionsmöten – där får man snabbt en inblick i hur arbetet fungerar. Det går också att läsa tidningen på webben via www.issuu.com/folkviljan

För mer information kontakta Maria Kållberg på mail: mariakallberg@telia.com