Stadsdelsgrupp Centrum

Vänsterpartiets Stadsdelsgrupp Centrum ökar sakta men säkert sitt medlemsantal. Du som bor i Centrum är välkommen att delta så mycket du vill i vår grupp. Kom till våra träffar när det passar dig, och tag gärna med en kamrat. Du kan också hjälpa oss med utåtriktade aktiviteter, och vara med och skapa ett starkare Vänsterparti här i Malmö. Och under valåret 2018 behövs du mer än någonsin. Nu är det vår tur, som vi sa i demonstrationerna 1 maj.

Så funkar våra medlemsmöten.

Vi träffas en gång i månaden, och varje möte är förberett med ett politiskt tema och en inbjuden inledare. Vi lär av varandra, och vi träffas alltid hemma hos Anna-Greta på Rörsjögatan 2 kl 18.00. Vi bjuder på kaffe, smör och bröd och pålägg, och håller på i max två timmar och bra diskussioner. Varje år gör vi ett program för vårterminen och ett för höstterminen. Vi brukar trycka upp dem och distribuera programmen till alla medlemmar med posten.

Vi sprider Vänsterpartiet i Centrum.

Under valåret blir det mycket utåtriktat arbete med flygblad och tidningsutdelande runt om i vår stadsdel. Vi kommer att genomföra ”kaffe och politik” möten vid bland annat Victoria, Triangeln, Värnhemstorget, Malmö Central och Gustav Adolfs Torg.

Bli uppdaterad och håll kontakten. 

Via våra e-postlistor informerar vi om aktuella medlemsträffar, möten i andra grupper, demonstrationer och

valaktiviteter. Om du vill, veta mer, kontakta någon av oss här nedan.

På Facebook har vi en hemlig grupp där vi bjuder in till medlemsträffar och har interna diskussioner. Sök på: ”Vänsterpartiet Centrum Malmö” och begär att få bli medlem.

Alla är välkomna!

För mer information kontakta Conny Svenning på mail: Conny@svenning.se