Antirasistiska utskottet

Välkommen till antirasistiska utskottet!

Antirasistiska utskottet arbetar med alla frågor som rör rasism. Vi gör det dels genom tematräffar där vi diskuterar och utvecklar vår antirasistiska politik och dels genom material produktion och utåtriktade aktiviteter. Vi försöker vara närvarande i Vänsterpartiet Malmös tidningar och lyfta det antirasistiska perspektivet i allt Vänsterpartiet gör. Just nu samarbetar vi med V Rosengård. Tillsammans med dem anordnar vi öppna temamöte på Rosengårds Folkets Hus och kaffe och politik utanför City Gross på lördagar. Vi vänder oss till alla medlemmar och sympatisörer som är intresserade av antirasism. Så tveka inte, kom på nästa möte. I utskottet kan du göra det vill, skriva material, dela flygblad, diskutera politik eller planera aktiviteter.

Anders Neergaard på mail: neergaard.anders@gmail.com