Hej, 

Mitt namn är Emma-Lina Johansson och jag är oppositionsråd för Vänsterpartiet här i Malmö. 

Så fint det är att vi är så många här som har samlats för att visa solidaritet med det Ukrainska folket i denna fruktansvärda tid. I veckan kom våldet nära även oss i Malmö, förståelsen för hur skört livet är blev tyvärr mer verkligt för oss alla. 

Våra tankar går idag till alla som drabbas av våld. För är det en sak vi vet är det hur meningslöst det är oavsett om det sker i hemmet, i skolan, på gatan eller i form av krig. 

Idag tänker vi på dem av oss som är på flykt, på de som packat det viktigaste de har och lämnat sina hem. På barn som inte längre kan gå till skolan eller leka med sina kompisar på gården. På mammorna, på systrarna, på mormödrarna. På alla de oskyldiga människor som drabbas av fallande bomber och den obönhörliga skräcken för sitt och sina syskons liv.

Idag tänker vi på alla pappor som förtvivlat vinkat farväl till sina barn vid Ukrainas gränser. På sörjande familjer bredvid bortsprängda hus, på pojkar som gråter bland ruinerna, på minoritetsgrupper som fått det ännu tuffare under den senaste månaden. 

Krig drabbar alltid människor, civilbefolkningen, i första hand.

Vi står i solidaritet med er. Asylrätten måste värnas för alla på flykt undan förtryck och förstörelse. I krig finns bara förlorare. 

Idag står vi alla upp för den internationella solidariteten.

Malmö har historiskt visat prov på solidaritet och medmänsklighet. Malmö kan återigen blir Hoppets Hamn. Den praktiska solidariteten, den uppfinningsrikedom och det engagemang Malmöbor har visat genom åren kommer vi tillsammans att göra igen och igen, så länge det behövs. Tack.