Vänsterpartiet lämnade in en motion om att kvalitetshöja Malmös cykelbanor. Den fick avslag, inte för att tekniska nämnden tyckte den var dålig, utan för att tekniska nämnden redan ansåg att de arbetar i enlighet med motionen. Vänsterpartiet vill med motionen förbättra Malmötrafikanters möjligheter att ta sig runt säker i vår stad.

Vi benade ner det till fem viktiga punkter.

  • Att enkelriktade cykelvägar ska finnas  båda sidor av ickeenkelriktade gator
  • Att cykelvägar inte helt plötsligt tar slut och leder ut i gatan eller leder över vältrafikerade bilvägar
  • Att tydligare skyltning, trafikljus och cykelföreträde sätts upp där brister identifierats
  • Att flera servicestationer sätts upp längs cykelvägarna
  • Att tillräckliga resurser öronmärks för denna upprustning av stadens cykelvägar

Några exempel varför motionen är viktig.

Disponentgatan: där en måste korsa vägen för att komma in på cykelbanan i båda riktningar, Konsekvens: cyklar stannar på Disponentgatan

Amiralsgatan: en märklig refug som ligger i en del av körbanan vid S:T knuts torg, så bilar måste väja in i vänster körfält för att komma förbi. Konsekvens: Cyklister måste svänga höger, eller cykla ut i körfältet på Amiralsgatan utanför refugen.

Mäster Henriksgatan: Där en mycket bra och välanvänd cykelbana som går mot trafiken på en enkelriktad gata, (något Malmö blivit rosade för) men utan tydliga skyltar och/eller markeringar. Konsekvens: Cyklist rundar hörnet från Sorgenfrivägen på Mäster Henriksgatan och frontalkrockar med en lådcykel som tror att det är en cykelbana för alla.

Kalendergatan, Malmborgsgatan: trotts att detta är den cykelväg som offentligt anges mot centralstationen så försvinner cykelgata och blir gågata, sedan en väldigt dåligt lagd kullerstensgata där det är med cykeln och ditt underliv som insats för att komma fram till centralen.

Konsekvens: Cyklister väljer att cykla på Djäknegatan i stället då det är både säkrare och hälsosammare.

Tekniska nämndens svarar att det är viktigt att tänka på Malmöcyklisteninvanda beteende. Vad är det egentligen tekniska nämnden lär ut för beteende?

De blandade budskapen att ibland är det hajtänder där cyklisten ska ge företräde mot fotgängare, ibland fortsätter övergångsställen över cykelbanor, ibland är där ett övergångsställe för fotgängare över cykelbanor och ibland inte. Ingen vet vad som gäller, otydligheten när cyklister och fotgängare ska dela yta skapar konflikter mellan de olika transportsätten, det är farligt, onödigt och en stad som Malmö borde göra bättre för sina medborgare.

När nu tekniska nämnden anser att detta är bra invanda mönster som de lär ut till Malmöborna så borde politikerna säga ifrån. Ställ er bakom vår motion för allas vår skull i trafiken. Bifall till Vänsterpartiets motion