Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett stort problem. Trygghetsboende är boende för den som är 70 år eller äldre, har en känsla av otrygghet eller ensamhet och ett behov av service. I Malmö finns endast tre trygghetsboenden. För två av dessa krävs det en hög pension för att kunna flytta in, för det tredje boendet är det istället flera års kö. Det saknas idag trygghetsboende för pensionärer med låg eller medelhög pension. Bostadsmarknaden kommer inte att lösa problemet då nybyggda trygghetslägenheter har för hög hyra.  

För att få fram trygghetsboende med lägre hyror för vanliga pensionärer krävs istället andra lösningar. Därför föreslår Vänsterpartiet att möjligheten att skapa trygghetsboenden i det befintliga beståndet av boenden och hyreslägenheter i Malmö utreds.

MKB:s trygghetsboende Havsuttern är ett tidigare serviceboende omvandlats till trygghetsboende. Finns det fler vårdboenden i Malmö som skulle lämpa sig för att omvandlas till trygghetsboenden?

Bostadsbolaget Poseidon i Göteborg har startat flera trygghetsboenden i sitt befintliga bestånd av hyreslägenheter från 60-80-talen. Där har man knutit äldre hyresgäster och deras lägenheter till en mötesplats i bostadsområdet. Göteborgs stad har ett regelverk som gör att en trygghetsupprustning inte höjer hyra för den äldre. Finns det mötesplatser och bostadsområden i Malmö där man skulle kunna göra samma sak?

Vilka förutsättningar kan Malmö stad ge för start av trygghetsboende i befintliga boenden och hyreslägenheter ska bli möjligt?

Det finns säkert fler frågor som behöver utredas och besvaras. Genom en utredning vill Vänsterpartiet hitta förutsättningar för trygghetsboenden i det befintliga beståndet av boenden och hyreslägenheter i Malmö. För oss är det viktigt att också äldre med låg eller medelhög pension skall ha tillgång till trygghetsboende när vi så behövs.

Bifall till Vänsterpartiets motion