Vänsterpartiet Malmös medlemmar har på årets digitala årsmöte valt Maria Dexborg till ordförande! Maria får förnyat förtroende efter att ha varit ordförande även föregående år.

1. Hur känns det att bli vald till ordförande i V Malmö?

Jag vill börja med att tacka alla medlemmar för det förnyade förtroendet! Det känns helt fantastiskt och att bli omvald! För mig är det ett kvitto på att jag under det gångna året har gjort något bra och rätt. För mig är ordförandeskapet ett väldigt ärofyllt uppdrag som jag har tagit och tar på allra på största allvar. Det har varit en utmanande tid att leda en partiförening i en pandemi, men jag anser i likhet med mitt parti i övrigt att vi socialister är grymma på att ställa om i tider av kris gällande prioriteringar och lägga fokus där behovet är som störst. 

2. Vad vill du arbeta för det kommande året?

Vi är inne i ett valår och jag ser framemot att leda Sveriges största Vänsterpartiförening i valrörelsen. Vänsterpartiet Malmö kommer att mobilisera för fullt för ett rött Malmö inför valet! Vi kommer att sprida vår vänsterpolitik i alla möjliga forum. Vi välkomnar såklart alla som vill vara med i vår kollektiva vänsterrörelse och driva valrörelse med oss! 

Jag kommer tillsammans med mina partikamrater bedriva en politik där vi lyfter olika viktiga politiska frågor som är av hög relevans för Malmös invånare. Malmö är en segregerad stad där klassklyftorna ökar likväl som den socioekonomiska utsattheten. Med vår vänsterpolitik vill vi skapa skillnad för de som drabbas genom att fortsätta kampen mot marknadshyror och bygga bort bostadsbristen med fokus på hyresrätter som folk har råd i. Vi vill bekämpa marknadsskolan, privatiseringen av vården och arbetsmarknaden. Vi har under pandemin kunnat se behovet av en fungerande och jämlik välfärd. Vår Vänsterpolitik skapar trygghet för människor. Detta då vi fokuserar på att praktisera dem mänskliga rättigheterna istället för vinster! Vi Vänsterpartiet Malmö ser hur normaliseringen av rasism drabbar stora delar av Malmös invånare dagligen och därför är det mer än någonsin viktigt att driva en politik som bygger på jämlikhet, medmänsklighet och solidaritet. 

Jag och Vänsterpartiet Malmö kommer fortsatt att driva en socialistisk, feministisk, antirasistisk politik som vilar på̊ en ekologisk grund. I praktiken innebär detta en jämlik skola och vård som varken är vinstdrivande eller i privat regi. Detta innebär att vi fortsatt kommer att föreslå̊ hållbara och långsiktiga lösningar när det gäller miljöpolitik. Med en förankring i rörelser inom civilsamhället kommer jag fortsatt att stötta arbetet för att stärka civilsamhället och för att Vänsterpartiet Malmö̈ skall fortsätta att vara rörelsens röst i de parlamentariska rummen! Inte minst kommer vi att stärka den fackliga rörelsen och fortsätta och göra allt i vår makt för att stärka anställningstryggheten!

3. Något du vill säga till medlemmarna?

Jag vill säga ett stort varmt tack till var och en av er för ert stöd och förtroende! Jag har som ambition att vi i styrelsen och arbetslaget skall stötta er medlemmar så att vi tillsammans kan uppnå önskvärda politiska förändringar som gör en positiv skillnad för de mest utsatta i samhället! Jag ser framemot att utveckla vår förening ytterligare och driva en grym valrörelse med er alla. Tillsammans skall vi synliggöra och praktisera vår grymma o vänsterpolitik där vinst inte går före de mänskliga rättigheterna!

Årsmötet har också valt en ny styrelse:

Till ordinarie ledamöter valdes:

 • Mats Billberg Johansson
 • Katarina Brännström (nyval)
 • Therese Hågerup (nyval)
 • Orwa Kadoura (nyval)
 • Beatrice Klein
 • Banesa Martinez
 • Sabrin Omar
 • Per-Erik Persson (nyval)
 • Love Rosén (nyval)
 • Conny Svenning (nyval)

Till ersättare valdes i ordningen som följer:

 1. Oscar Andersson (nyval)
 2. Pia Ljungqvist (nyval)
 3. Petra Grahn (nyval)
 4. Chris Brandon (nyval)