När städer utvecklas och förändras är det viktigt att skapa förutsättningar för att de kan vara en del i ett ekosystem. Under lång tid har de hårdgjorda ytorna brett ut sig på trädens och grönskans bekostnad. Vi behöver nu bli bättre på att systematisk prioritera satsningar som stärker stadens gröna infrastruktur… vi behöver främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster… vi behöver stå bättre rustade inför klimatförändringar för att skydda oss mot skyfall och värmeböljor… de värden träden ger är inte bara en trivselfaktor i staden utan en nödvändighet.

När hettan är som starkast erbjuder trädens kronor den skugga och svalka vi törstar efter.

När himlavalvet öppnar sig och nederbörden mättar marken blir parker och trädplanteringar reservoarer som räddar oss från översvämningar.

Men stadens träd är mer än så. Inget kan bringa en sådan frisk och välmående känsla som att vidröra de nyspruckna knopparna på våren…när lammöronen (musöronen) vågat sig ur sitt skyddshölje…eller på hösten när de översköljer staden i sin färgprakt.

Träden är följeslagare för mina tankar och steg genom kärleksstaden, till och från olika ärenden, då jag låter tankarna studsa från trädkrona till trädkrona och förgrena sig som grenverket…

Träden ger oss hopp om nuet och framtiden… Vi stärks i vår relation till platsen och staden… ljuset silar genom lövverket så som våra visionär i våra handlingar

Träden förgrenar och förenar staden och människorna… de binder med sina stråk av grönska ihop stadens olika delar till en enhet…

Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen om trädplantering i Malmö stad