Malmö stad har gratis under flera månader upplåtit en stor del av Slottsparken till ett privat ljusföretag.  I Malmö har vi inte så mycket grönyta, ett motargument som brukar lyftas fram är att de parker vi har är av hög kvalitet. Det stämmer och våra parker används flitigt av gammal som ung. När nu en stor del av Slottsparken under flera månader görs till ett privat område, undanhålls många Malmöbor sin möjlighet till parkpromenader. Ett inhägnat område där nu ett privat företag kan tjäna pengar genom hutlösa biljettpriser.  

I Malmö har vi en tradition av offentliga evenemang, staden pyntas med ljus och grönska, som är tillgänglig för alla. Att begränsa tillgängligheten i en av våra parker rimmar illa med Malmö stads vanliga prioriteringar. Därför blir frågan, varför gjordes det nu och varför gjordes det utan politiska beslut? När Malmöbornas rörelsefrihet begränsas under så lång tid borde detta ha diskuterats politiskt. Det är en principiell frågeställning.  

Kommersialiseringen av det offentliga rummet är ett otyg. Vi behöver friytor från kommersiell verksamhet.

En annan frågeställning som uppkommit i reaktioner från olika Malmöbor och i mediebevakningen är rimligheten att Malmö stad stöttar detta ekonomiskt. Hur mycket kostar det Malmö stad? Det är inte bara så att det är en gratis markupplåtelse, Malmö stad ska enligt uppgift även marknadsföra evenemanget. Hur mycket kostar återställningen av parken, finns det skrivna garantier vad företaget ska bekosta detta? 

Vänsterpartiet vill inte upplåta våra parker till denna form av kommersiella arrangemang.