Vi tycker det är bra att Malmö stad köper mark, det är ett långsiktigt ägande av marken som gör det möjligt för oss att demokratiskt planera staden. Vi tycker alltså det är bra att kommunen äger mer mark. Det stödjer vi. Genom offentligt ägande kan vi förhindra att marken används på ett dåligt sätt i framtiden. 

Problemet i detta ärende är att det finns en långsiktig plan att göra om jordbruksmark till verksamhetsområde, det är vi motståndare till. Därför föreslår vi ett tilläggsbeslut idag: Kommunfullmäktige uttalar att det långsiktiga syftet med jordbruksmarken som förvärvas är att den ska odlas. 

Med detta skulle vi kunna arrendera ut marken till odlare som driver ett ekologiskt hållbart jordbruk under lång tid.