Insändare publicerad i Dagens nyheter 2021-12-04 Foto: Anders Wiklund/TT

INSÄNDARE. Det krävs mod för att lägga förslag som ska få stopp på brotten innan de begås. Vi tror inte att det räcker med enbart lagstiftning – samhället behöver förändras på bred front, skriver Emma-Lina Johansson, Marek Lakatos och Linda Snecker.

Den bästa metoden för att motverka klassamhället och i längden kriminaliteten är en stark, gemensamt finansierad och jämlik välfärd. I dagens kantrade debattklimat, där partier tävlar om vem som kan föreslå de hårdaste straffen, krävs det mod för att lägga förslag som ska få stopp på brotten innan de begås.

Problemen har pågått länge. Föräldrar, syskon och andra närstående i förorterna har upplevt samma sorg under flera år. Många partier gör allt i sin makt för att vinna politiska röster och tävlar i vem som har hårdast straff på agendan.

Men lägre straff biter inte på unga grabbar som inte räknar med att bli äldre än 25 år gamla.

Rikspolischef Anders Thornberg lyfter återkommande att polisen inte förmår att lösa kriminaliteten på egen hand utan menar att det behövs stora insatser från skola och socialtjänst.

Vänsterpartiet anser att polisen har en nyckelroll för att knäcka den grova brottsligheten och vi behöver lyssna och agera på deras slutsatser för att bygga ett tryggare Sverige för alla.

Det brottsförebyggande arbetet behöver en nationell förstärkning av närpolis, socialtjänst och en kraftsamling för att få bukt med de ökade klyftorna i samhället mellan de som lever i överflöd och de som befinner sig i nöd.

Nedmonteringen av de sociala skyddsnäten, arbetslösheten och en ökad segregation leder till diskriminering och ett samhälleligt utanförskap för de i samhället som drabbas hårdast. Detta leder i sin tur till en ökad rekryteringsbas för gäng och kriminalitet när framtidstro förbytts mot hopplöshet.

Vänsterpartiet Malmö tror inte att det räcker med enbart lagstiftning – samhället behöver förändras på bred front.

Välfungerande skolor, fritidsverksamhet, sjukvård, socialtjänst, full sysselsättning och ett starkt socialförsäkringssystem är lösningen. Det behövs ett omfattande arbete som kräver resurser och tid. Det är det rätta för att vända den destruktiva utveckling vi befinner oss i.

Våra förslag på åtgärder är att:

● Utöka Tullverkets resurser och antalet tullstationer i hela landet.

● Skapa fokusgrupper inom polisen mot narkotikahandel och illegala vapen.

● Satsa stort på skolan och förskolor, med fler lärare, pedagoger, lärar- och elevassistenter.

● Satsa stort på socialtjänsten med 10 000 fler socialsekreterare med fokus på barn och unga i särskilt utsatta områden för att skapa tid till verkligt socialt arbete och som en långsiktig förebyggande lösning.

● Ge kriminalvården i uppdrag att utveckla en vårdkedja med obligatorisk behandling och yrkesutbildning, där frivården kommer in tidigare än i dag. Öka fokus på att personer med kriminellt beteende inte återfaller i brott efter avtjänat straff.

● Skapa ett nationellt avhopparprogram som ännu en långsiktig förebyggande lösning. Underlätta för de som vill lämna en kriminell livsstil genom att möjligheter till stöd blir likvärdiga över landet.

● Sprid ”Sluta skjut” till hela landet. Samarbetet mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och civilsamhället har utvärderats och visat sig ge resultat som en kortsiktig men effektiv förebyggande lösning mot skjutningar och det dödliga våldet.

● Tillsätt en nationell haverikommission mot skjutningar. Regeringen bör snarast agera för detta i syfte att minska skjutningar, dödligt våld och gängkriminalitet.

● Inför arbete med sociala insatsgrupper nationellt, för att bryta nyrekrytering till kriminella nätverk. I Malmö används metoden mot de som nås av ”Sluta skjut” eller de som vill få stöd att lämna ett kriminellt nätverk.

● Se över lagen om vård av unga (LVU). Skapa en tydlig vårdkedja kring de ungdomar som placeras på Statens institutionsstyrelse (SIS). En eftervård som bygger på en god och kvalitativ behandling är en avgörande faktor för att minska risken för återfall.

I Sverige har alla rätt att känna sig trygga, oavsett varifrån vi kommer och var i landet vi bor. Malmö har lyckats minska antalet skjutningar – nu är det dags att resten av Sverige använder metoder som fungerar.