Vi stödjer fullt ut både detta och de andra två förslagen att bygga ut busstrafiken i Malmö och yrkar bifall till förslaget. 

Det är en klimatpolitisk viktig åtgärd som högerpartierna inte verkar förstå, det är också ett viktigt stadsutvecklingsprojekt. Malmö är en växande stad och vi kan inte ha en stadskärna som överbefolkas av bilar. Det är mycket mer ytefffektivt att cykla eller åka kollektivt, då kan fler verksamheter och bostäder rymmas i staden.  

Vi har en invändning i detta ärende, det gäller cykelbanan på Regementsgatan, vi vill ha en cykelbana även på den norra sidan. Det är vårt tilläggsyrkande precis som det var i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen. Att använda den norra delen av Regementsgatan, mellan Mariedalsvägen och Fridhemstorget, där det nu är reserverat för bilparkering, skulle inte bara gynna cyklister och fotgängare, utemiljön i området skulle dessutom förbättras avsevärt.